Pamatojoties uz 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un šo noteikumu spēkā esošajiem grozījumiem tiek noteikts sekojošais:

  1. No 2020.gada 17. oktobra Treniņu process norit pēc jau apstiprinātā grafika, tikai ārtelpās, bez ģērbtuvju izmantošanas;
  2. No 2020.gada 17.oktobra līdz 2020. gada 6.novembrim aizliegts organizēt sporta pasākumus;
  3. Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās no 2020.gada 17.oktobra līdz 2020.gada 31. decembrim vienlaikus uzturas ne vairāk kā 30 cilvēku iekštelpās un ne vairāk kā 300 cilvēku ārtelpās, apmeklētāji atrodas tikai sēdvietās;
  4. no 2020.gada 10.oktobra līdz 2020.gada 31. decembrim aizliegts organizēt pasākumus ārtelpās, kuros piedalās vairāk kā 300 personas;
  5. Sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē;
  6. No 2020.gada 10. oktobra uz nenoteiktu laika periodu visas LFF organizētās jaunatnes un amatieru sacensības un treniņprocesi notiek bez skatītāju klātbūtnes;
  7. Aizputes novadā, Daugavpils pilsētā, Daugavpils novadā, Dundagas novadā, Kuldīgas novadā, Olaines novadā, Talsu novadā, Krāslavas novadā no 10.10.2020.- 06.12.2020 nav atļauta Jaunatnes čempionāta un pieaugušo amatieru sacensību  un treniņprocesa norise.
oktobris 19, 2020